Základní myšlenka, na které je metoda RUŠ postavena je, že vše co nám vadí je náš problém. Je to velice nekompromisní a někdy těžko přijatelná myšlenka, ale má jednu obrovskou výhodu - pokud si všechny naše problémy tvoříme sami, můžeme si je i sami vyřešit. Nejsme tak při řešení problémů na nikom a na ničem závislí.

Princip metody RUŠ vychází z toho, že si všichni neseme z raného dětství svá zranění, která máme spojené se situacemi, ve kterých vznikla. Pokud se pak později v dospívání nebo dospělosti dostaneme do podobné situace, ve které zranění vzniklo, prožíváme nepříjemné pocity spojené se zraněním znovu a znovu. Metodou RUŠ dohledáváme takovéto situace z dětství a řešíme je tam kde vznikly. Po vyřešení už se nám dále v našem životě neopakují a nezraňují nás.

Výhody metody RUŠ:

- rychlá a účinná metoda, která jde přímo k jádru problému

- lze řešit jakýkoliv problém (problémy v rodině, partnerství, zdravotní problémy,...)

- klient během terapie pochopí jak jeho problémy vznikly a kde jsou jejich kořeny