- Terapie trvá až 4 hodiny (maximum), může být i kratší, pokud se problém vyřeší dříve. Pak je možné řešit další problém, pokud je dost času.

- Terapie je bezkontaktní, klient po celou dobu sedí se zavřenýma očima. Oči otvírá jen na přestávky při odchodu na toaletu. Terapeut sedí proti klientovi.

- Terapeut je pro klienta průvodcem a podporou. Snaží se ho správnými otázkami navést k jádru problému a ten rychle a efektivně vyřešit.

- Při terapii může klient procházet nepřijemnými emocemi (smutek, zloba,...), které mohou být doprovázeny např. pláčem. Je to zcela přirozené. Metodou RUŠ lze tyto situace velice rychle vyřešit.